• Türkçe English
  • Manufacturer: Ayvaz
    SKU: AYVAZ ELK-4
    Ayvaz ELK 4/ELK 4F Kompakt Sistem Seviye Elektrodu

    iletkenlik ölçüm prensibine göre çalışmaktadır. ELK 4/ELK 4F ile iletken sıvılarda 4 seviye gösterilebilir. Herbirinde bir adet kontak noktası bulunan 4 seviye:

    - Üst seviye alarm
    - Alt seviye alarm
    - Pompa start
    - Pompa stop

    ELK 4/ELK 4F, tüm fonksiyonların kontrolünü pano içinde sağlamıştır. Harici bir kontrol tertibatına gerek yoktur. Elektrodun ısı yalıtımı için özel olarak dizayn edilmiş kanatlı bir soğutma borusu kullanılmıştır. Alt alarm, üst alarm, start, stop gibi çalışma fonksiyonları pano muhafaza kapağı üzerinde takip edilebilir.

    Sıvı seviyesini göstermek için sıvının iletkenliğinden yararlanılır. Bazı sıvılar iletkendir. Bir elektrik akımının içlerinden geçmesine elverirler. Bu cihazın emniyetli bir şekilde işlev görmesi bakımından, sıvının minimum iletkenliğinin ölçülmesi gerekmektedir. Sıvıların bu özelliği ile iki durum saptanabilir: 

    - Elektrod çubuğu daldırılmış / açıkta durumu
    - Makas noktasına ulaşıldı / ulaşılmadı durumu

    Montajdan önce elektrod çubuklarının boyları kontak seviyelerine göre uyarlanmalıdır. Örneğin: maksimum/minimum alarmı, bir valf veya pompanın kontrolü)

    Bağlantılar:
    Flanşlı veya dişli

    Basınç Değerleri:
    Maks. 32 bar’ a kadar

    Çalışma Sıcaklığı:
    Maks. çalışma sıcaklığı 238 ºC

    Uygulama Alanları:
    -Buhar kazanları
    -Besleme tankları
    -Kimyasal uygulamalar

     
    Copyright © 2018 Gizteknik. All rights reserved.