• Türkçe English
 • SKU: ProtoKlenzGT
  Safe, clean and effective (Güvenilir, temiz ve etkin) ProtoKlenz GT is the ecologically safe solution for the effective washing of all types of gas türbine compressors (ProtoKlenz GT, her tip gaz komresörünün etkin olarak yıkanmasında ekolojik yönden güvenilir çözümdür.)

  This product has been carefully formulated to deliver optimal cleaning performance whilst still excelling in tests for toxicity, biodegradability, toxic impurities, bioaccumulation and tainting of marine life.Protoklenz GT is one of the most environmentally safe gas türbine compressorcleaning chemicals in the world.

  (Bu ürün en uygun temizlik başarısını vermek üzere dikkatle formüle edilmiştir.Deniz yaşamıyla ilgili zehirlilik, biyolojik olarak parçalanma, zehir karışıklıkları, biyolojik birikim ve zehirleme testlerinde mükemmel sonuçlar alınmıştır.)

  Minco turbine cleaners offer outstanding performance and value, with the added benefit of safety for the operatör, equipment and environment.

  (Minco türbin temizleyicileri; operatör, ekipman ve çevreye ilaveten emniyet yararlarının yanısıra mükemmel başarı ve değerler sunar.)

  Features and Benefits (Özellik ve yararları)

  • Approved by the major gas türbine OEMs

  (Büyük gaz türbin üreticileri tarafından onaylıdır.)

  • Suitable for both on-line and off-line washing

  (Hem on-line hem de off-line yıkamaya uygundur.)

  • Free rinsing-leaves no residue after rinsing

  (Durulama sonrası tortu bırakmaz.)

  • Netral pH

  (Nötr pHdeğeri)

  • Safe-non-corrosive to all engine surfaces

  (Tüm türbin yüzeyleri için güvenlidir ve aşındırıcı değildir.)

  • Manufactured in the UK under ISO 9001:2008

  (ISO 9001:2008 standartlarında İngiltere’de üretilmiştir.)

  • Stable-can be pre-diluted for later use

  (Kararlıdır : Sonradan kullanım için önceden suyla karıştırılabililir.)

  • Low ash content

  (Düşük kül içeriği)

  • Meets MIL and AMS specifications

  (MIL ve AMS koşullarını sağlar.)

  • When diluted is non-flammable

  (Seyreltildiğinde yanıcı değildir.)

  • Can be used with existing washing skids

  (Var olan yıkama üniteleriyle (Skidler) kullanılabilir.)

  • Completely miscible with most anti-freeze agents

  (Çoğu antifrizle birlikte kullanıma uygundur.)

  • Best value and results among detergent cleaners

  (Deterjan temizleyiciler arasında en iyi değer ve sonuçlara sahiptir.)

  • Removes all types of fouling

  (Her tür kiri yok eder.)

  • Restores any compressor to pristine condition

  (Herhangi bir kompresörü ilk olduğu duruma getirecek şekilde iyileştirir.)

   
  Copyright © 2018 Gizteknik. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by nopCommerce